2Rocks Management

Managen vastgoedportefeuilles

Het managen van onroerendgoedportefeuilles vraagt om een gedegen aanpak. 2Rocks verzorgt het aan- en verkoopbeleid van bestaande en nieuwe vastgoedportefeuilles. Daarbij worden marktontwikkelingen gevolgd, geanalyseerd en toegepast. Via rapportages en investeringsvoorstellen beschikt u altijd over de meest actuele marktinformatie. Marktinformatie waarmee wij een optimaal op maat ontwikkeld beleggingsprofiel samenstellen. Het is vanzelfsprekend dat wij daarbij uw inbreng van groot belang vinden. Wij kunnen u het beste bieden als de samenwerking gebaseerd is op partnership. Een voorbeeld hiervan is de Hooge Raedt Groep, een landelijk opererende, particuliere beleggingsinstelling waarvoor 2Rocks diverse portefeuilles beheert. 2Rocks onderhoudt de relaties met de diverse marktpartijen, monitort het (macro) economische vastgoedbeleid en signaleert marktontwikkelingen en kansen. Ondersteund door taxaties en heldere rapportages worden deze plannen geïmplementeerd en vooraf vastgestelde rendementen behaald.

Een ander voorbeeld van een op maat ontwikkelde portefeuille zijn de Urban Studio’s in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht, bestemd voor hoogopgeleide starters.

Ons uitgangspunt is het creëren van optimale rendementen voor u.

Property Management

Het rendement van vastgoed wordt voor een groot deel ook bepaald door het onderhoud. 2Rocks biedt via Compact Real Estate Services alle diensten, commercieel, technisch en administratief, die nodig zijn voor het optimaal beheren van uw vastgoed. De werkzaamheden die Compact Real Estate Services uitvoert zijn onder andere de incasso van huurpenningen en servicekosten, huurcontracten en indexeringen, het debiteurenbeleid en de maandelijkse huurafrekening. Via meerjarige onderhoudsplanningen en budgetten worden de gebouwen optimaal in kaart gebracht en onderhouden. Ons administratiekantoor zorgt ervoor dat de budgetten en begrotingen worden vastgelegd en de jaarrekening wordt opgemaakt. Op deze wijze helpen wij u, uw huurders tevreden te houden, en uw huurinkomsten over een langere periode stabiel.

Ons uitgangspunt is het creëren van stabiele huurstromen en optimale rendementen voor u.

De aan ons verbonden ondernemingen op management gebied zijn:

Compact Real Estate Services, compact-res.nl
Compact Financial Services, compact-fs.nl